Fundacja Schauer Kinderfonds Stiftung

Dać

Z Fundacji Schauer dzieci, wspieramy Clinica anama w Salwadorze. Szpital dla małych dzieci, gdzie potrzebujących dzieci traktowane są bezpłatnie.


Bank


Fundacja SCHAUER dzieci
Bank Gospodarki Społecznej


BLZ 700 205 00
Konto 375 0090 009

IBAN: DE19700205003750090009
BIC: BFSWDE33MUE